Friday, March 13, 2015

సజీవ స్వరాలు – బూదరాజు రాధాకృష్ణ గారు

ప్రముఖ భాషావేత్త, రచయిత శ్రీ బూదరాజు రాధాకృష్ణ గారి స్వరం విందాము. ఆకాశవాణి వారి సజీవ స్వరాలు నుండి. వారి రచనల ముఖచిత్రాలు ఒకసారి గమనిద్దాము. 


Tags: Budaraju Radhakrishna

No comments:

Post a Comment