Monday, January 18, 2016

సజీవ స్వరాలు – శ్రీ ఏల్చూరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు

ప్రముఖ సాహితీవేత్త శ్రీ ఏల్చూరి సుబ్రహ్మణ్యం గారి స్వరం విందాము. శ్రీశ్రీ గారితో వారి అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఆకాశవాణి వారి “సజీవ స్వరాలు” ప్రసారం నుండి 


Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elchuri_Subrahmanyam.jpg

...

సుబ్రహ్మణ్యం గారి సోదరులు, ప్రముఖ వేణు గాన విద్వాంసులు విజయరాఘవరావు గారి స్వరం ఈ లింకు  ద్వారా వినవచ్చు.


Tags: Elchuri Subrahmanyam, Elchuri Vijaya RaghavaraoNo comments:

Post a Comment