Wednesday, July 30, 2014

సజీవ చిత్రాలు – కొండపల్లి శేషగిరిరావు గారు

ప్రముఖ చిత్రకారులు kondapalli Seshagirirao శ్రీ కొండపల్లి శేషగిరిరావు గారితో పరిచయ కార్యక్రమం రికార్డు విందురుగాని. ఆకాశవాణి వారి సజీవ స్వరాలు నుండి. 
No comments:

Post a Comment