Saturday, November 26, 2016

శరణంభవ – తరంగం – పి. సూరిబాబు గారి గళంలో

పాశుపతాస్త్రము 1939 సినిమాలో పి. సూరిబాబు గారు గానంచేసిన “శరణంభవ కరుణామయి” – శ్రీ నారాయణ తీర్ధుల వారి తరంగం విందాము – సంగీతం వి. జె. గోపాల్ సింగ్. ఇది నారద పాత్రధారి గానం చేసినట్లుగా పాటల పుస్తకాన్ని బట్టి సమాచారం. అనురాగం సినిమాలో భానుమతి గారు కూడా ఇదే తరంగం పాడిన విషయం తెలిసేవుంటుంది. 


..
Tags: P. Suribabu, Saranambhava, 1939

No comments:

Post a Comment