Thursday, July 25, 2013

పాడకే నా రాణి పాడకే పాట - ఘంటసాల – లలితగేయం

ఇవాళ ఘంటసాల గారు గానం చేసిన మరో లలిత గేయం “పాడకే నా రాణి పాడకే పాట” అనే సుమధుర గీతం విందాము. రచన అడవి బాపిరాజు గారు. 

No comments:

Post a Comment