Wednesday, June 18, 2014

ఆ నాటి నా గొడవ – కాళోజీ నారాయణరావు గారు

ఆకాశవాణి వారు గతంలో సజీవ స్వరాలు కార్యక్రమంలో ప్రసారం చేసిన కాళోజీ నారాయణరావు గారి రికార్డు. బహుశా ఇది 1992లో రికార్డు చేసి ఉంటారు.   “ఆ నాటి నా గొడవ” శీర్షికన ఆంధ్రప్రభ వారి స్వర్ణప్రభ సంచికలో ప్రచురించిన కాళోజీ నారాయణరావు గారి వ్యాసం.


Tags: Kaloji Narayana Rao, Prajakavi,

No comments:

Post a Comment